Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na predloženie CP - Spevnenie komunikácie, Kolmá ul.

Výzva na predloženie CP - Spevnenie komunikácie, Kolmá ul.
Výzva na predloženie CP...

V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 písm. 4 b) a § 117 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky podľa podmienok, a to tak ako je uvedené v priložených dokumentoch...

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Hviezdoslavov
Sídlo: Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
IČO: 00 305 456
Telefón: 0911 969 561

Kontaktná osoba: Marek Lackovič – starosta obce
E-mail: starosta@hviezdoslavov.sk  

 

  1. Názov predmetu zákazky: 

Spevnenie obslužnej komunikácie - Kolmá ul.

 

  1. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo

 

Viac informácií v priložených dokumentoch...

 

Marek Lackovič

starosta

Súbory na stiahnutie